009bet009game009game

Lần đầu có kinh nguyệt nên làm gì?

kinh nguyệt

Kinh nguyệt là một hiện tượng tự nhiên của sinh lý phụ nữ. Tuy nhiên, trong những chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên, không phải ai cũng dễ dàng ổn định tâm lý và biết cách đối mặt với những biến đổi trong cơ thể. Sự thay đổi này khiến cho phụ nữ trở nên […]